برج های خنک کننده

برج های خنک کننده

برج های خنک کننده برای انتقال انرژی حرارتی از منبع آن به محیط خارج، آب بهترین انتخاب است. این آب باید توسط مواد شیمیائی از لحاظ خورندگی، رسوب گذاری و آلودگی های بیولوژیکی کنترل شود. این مواد عبارتند از: - مواد ضد رسوب - مواد ضد خوردگی - گندزد...
پلی آلومینیوم کلراید (PAC)

پلی آلومینیوم کلراید (PAC)

پلی آلومینیوم کلراید (PAC) کمک منعقد کننده ها بطور گسترده ای برای جدا سازی مواد معلق از آب مورد استفاده قرار می گیرند. PAC یکی از بهترین این مواد است زیرا با ایجاد لجن غلیظ تر باعث کاهش هدررفت آب شده و همچنین اثری از آن در آب تصفیه شده خروجی بج...
پلی الکترولیت آنیونی

پلی الکترولیت آنیونی

پلی الکترولیت آنیونی این ماده یک لخته ساز قوی است که با بهم پیوستن ذرات معلق ریز و تشکیل هسته های درشت، باعث تسریع در ته نشینی و بهبود کار سیستم های مکانیکی آبگیری از لجن مانند فیلتر پرس ها و سانتریفیوژ های افقی می شوند. ...
دیگ های بخار

دیگ های بخار

دیگ های بخار در دیگ های بخار فشار متوسط و بالا، آب داغ باعث خوردگی سطوح شده و به هنگام تبخیر از خود رسوب بجای می گذارد. انواع مختلفی از مواد ضد خوردگی برای کنترل شرایط دیگ های بخار مورد استفاده قرار می گیرند: - بازدارنده های اکسیژن - آمین های خنثی...
واحد های اسمز معکوس

واحد های اسمز معکوس

واحد های اسمز معکوس اسمز معکوس به یک فناوری فراگیر برای تولید آب بدون املاح برای مصارف مختلف صنعتی، کشاورزی، آشامیدنی و همچنین بازیافت پساب تبدیل شده است. مواد شیمیائی مورد استفاده در این واحد ها عبارتند از: - مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) - مو...