اخبار و مقالات

آنتی فوم ها

در حوزه نفتی، آنتی فوم ها برای کنترل فوم نفت در سپراتور برای به حداقل رساندن انتقال نفت به جریان گاز یا انتقال گاز به درون سیستم نفت

مشتریان ما

logo one
logo two
logo three
logo four